BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

Drogowskazy

Drogowskazy – jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie?

Drodzy mężczyźni!

Chcieliśmy Was zachęcić do podjęcia przygody duchowej formacji w małych męskich drużynach. Bycie mężczyzną zobowiązuje… Być mężczyzną to podejmować wyzwania, to brać odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za tych, którzy zostali nam powierzeni.
Być mężczyzną to wielka przygoda! To stawanie w Autorytecie i Mocy, która nie pochodzi od nas. Walka trwa, ale przecież jesteśmy uzbrojeni! Potrzebujemy drużyny, towarzyszy broni, kogoś, kto będzie nas ochraniał na polu walki, kto zmotywuje nas do wzrostu, kto wyniesie i opatrzy rany, gdy dopadnie nas przeciwnik.

Oddajemy w Wasze ręce praktyczne narzędzie dla męskich drużyn. Zachęcamy do podjęcia wyzwania wspólnej pracy nad sobą, nad naszym duchem. Mężczyźni! Zbierajcie się w grupy! Dzielcie się swoim życiem! Rozwiązujcie problemy! Podejmujcie wyzwania! Przeżywajcie przygody!
Boże powołanie dla mężczyzny jest czymś naprawdę niesamowitym!

Pozwólcie Bogu działać w Waszym życiu!

Książkę możecie używać w ramach własnych wspólnot czy grup. Możecie zachęcić do spotkań swoich krewnych, kolegów, przyjaciół. Naprawdę warto to zrobić.
Jeśli jest Ci trudno – organizujemy również grupy w ramach Mężczyzn Świętego Józefa. Zapraszamy do włączenia się w nie.

Zainteresowanych książką lub włączeniem się w grupę proszę o kontakt:

Małe grupy męskiej przyjaźni

Czym są małe grupy mężczyzn – przyjaciół? To grupy gromadzące mężczyzn zazwyczaj z jednej parafii, którzy zbierają się razem by omówić swoje życie w świetle Katolickiej wiary, aby dzielić się wiara i doświadczyć jej poprzez przyjaźń, modlitwę i braterstwo.

Większość grup spotyka się zazwyczaj na 90 minut by się modlić, porozmawiać, podzielić wiarą i problemami, z którymi się właśnie zmagają. Są one miejscem wsparcia w akcjach podejmowanych zarówno na polu rodziny, jak i życia zawodowego. Poszukują one również Bożej pomocy w radzeniu sobie z problemami napotykanymi codziennie.

Większość mężczyzn uczestniczących w takich grupach szybko odkrywa korzyści z nich płynące. Pozwalają one pielęgnować przyjaźń, dają radość i pozwalają uczyć się od siebie nawzajem, jak być lepszym mężem, ojcem, synem, pracownikiem, parafianinem. Wielu mężczyzn stwierdza, ze wzrastają poprzez to doświadczenie, które pozwala im również wzmacniać i uszczęśliwiać rodziny, oraz pomagają lepiej radzić sobie ze stresem przenoszonym z pracy.

Jak używać tej metody?

Silny moderator ma niezwykłą wartość w korzystaniu z tego planu spotkań. Nie musi być wcale ekspertem biblistyki czy znawca doktryny, ale znajomość Biblii i Nauczania Kościoła ma tu również znaczną wartość. Moderator nie przyjmuje roli nauczyciela. Podstawowym jego zadaniem jest utrzymywanie linii spotkania na wyznaczonym temacie, pilnowaniu, by wszyscy uczestnicy mieli równe szanse na wypowiedzenie się i podtrzymywanie dyskusji.

Jeśli grupa jest nowo utworzona – sugerujemy by jedna osoba pełniła role moderatora. Gdy grupa okrzepnie, rola moderatora może rotacyjnie przechodzić na kolejnych uczestników spotkań zainteresowanych w prowadzeniu grupy. To doświadczenie może pomóc uczestnikom w przyjęciu roli moderatorów kolejnych grup – zarówno powstałych z podziału, gdy grupa przekroczy ilość 9 – 10 uczestników, lub nowo utworzonych grup po zakończeniu całego cyklu.

Książka została zaplanowana jako elastyczne narzędzie dla grup. Każda jednak grupa może zaadoptował go do własnych potrzeb.

Muzyka: Może być pomocna w prowadzeniu spotkania. Można użyć nagrań pieśni z innych spotkań, lub dostępnej muzyki chrześcijańskiej. Niektóre grupy wola nie śpiewać w czasie spotkań.

Modlitwa na początek: Może być krótka – przeprowadzona przez któregoś z uczestników, spontaniczna lub w innej formie dostosowanej do uczestników. Forma modlitwy jest mniej istotna niż fakt, że rozpoczyna ona każde spotkanie.

Współodpowiedzialności: Jedna z wartości wynikających z należenia do grupy jest wzajemne wspieranie się w chrześcijańskim życiu przez jej uczestników. Na końcu każdego spotkania przewidziano „plan działania”. Każdy uczestnik jest zachęcany do przygotowania własnego planu działania, który pokryje słabości i potrzeby zmian w jego życiu. Po modlitwie zachęca się uczestników do podzielenia się, jak poszło wdrożenie planu z poprzedniego spotkania. Osoby napotykające trudności mogą wtedy poprosić o modlitwę w tym konkretnym obszarze potrzeb.

Plan spotkania: Jest zaplanowany tak, by pokryć 1-godzinne spotkanie. W zależności od zaangażowania uczestników i stopnia przygotowania spotkania. Grupa może też zadecydować o pominięciu niektórych pytań, lub rozłożeniu tematu na kilka spotkań.

Modlitwa końcowa: Spotkanie powinno być zawsze zamknięte modlitwą, w której uczestnicy mogą przedstawić własne potrzeby. To powinien być doby czas modlitwy za mężczyzn oczekujących Bożej laski w konkretnych aspektach swojego życia.

Sugestie:

  • Połączcie się w pary tak, by zachęcać się wzajemnie w czasie całego tygodnia.
  • Używanie rożnych tłumaczeń biblii może być trochę uciążliwe. Najlepiej używać oficjalnego tłumaczenia zatwierdzonego przez Kościół w Polsce.
  • Poszczególne spotkania są pogrupowane w działy. Nie jest jednak konieczne trzymanie się takiego układu, gdy inny mógłby lepiej pracować w danej grupie.
  • Zachęcajcie się wzajemnie do budowania innych przez świadectwo wiary.
  • Elastyczność często służy zaspokojeniu indywidualnych potrzeb uczestników.
  • Rozpocznijcie od chwili tematów towarzyskich i kończcie o czasie.
  • Bądźcie gotowi do przyjęcia nowych osób do grupy, oraz do podzielenia jej, gdy urośnie za bardzo.

Jest naszą modlitwą, by każdy używający tej serii spotkań był umocniony w wierze, w roli męża i ojca, oraz jako uczeń naszego Pana Jezusa Chrystusa

„Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cie nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.” (2 Tm 3,14-15)

Jeśli nie jesteście w żadnej wspólnocie/grupie, lub widzicie, ze potrzebujecie więcej zapraszamy do włączenia się do organizowanych przez nas grup. Będą one tworzone tak, by dostosować rytm spotkań do Waszych możliwości i preferencji.
Osoby zainteresowane włączeniem się w męska grupę poprosimy o wypełnienie formularza.

Spis treści:

Człowiek i Bóg 5
1. W poszukiwaniu Boga żywego 6
2. Nasze obcowanie z Panem Jezusem 9
3. Modlitwa 12
Krótki przewodnik po modlitwie 15
4. Zaufanie Bogu. 17
5. Bezwarunkowa miłość Boga 20
6. Nawrócenie 23
7. Nasza skłonność do grzechu 26
Rachunek sumienia 29
8. Przyjęcie Ducha Świętego 30
9. Eucharystia 33
Przewodnik dla przygotowania się do Mszy Świętej 36
10. Nasza wyjątkowość wobec Boga 37
11. Działać a być 40
12. Słuchanie Boga 43
13. Pismo Święte 46
14. Święta Tradycja 49
15. Urząd Nauczycielski Kościoła 52
Miara człowieka 55
Modlitwa o pogodę ducha 56
16. Prawdziwy chrześcijanin 57
17. Pozytywne usposobienie i wiara 60
18. Człowiek czynu 63
19. Podejmowanie moralnych decyzji 66
20. Pokusy 69
21. Nawyki a cnotliwe życie 72
22. Uczciwość 75
23. Odpowiedzialność 78
24. Gromadzenie sobie skarbów 81
25. Wyrażanie emocji 84
26. Gniew mężczyzny 87
27. Przebaczenie 90
28. Czujność 93
29. Ryzyko i konsekwencje 96
30. Przyjęcie woli Bożej 99
Mężczyzna i rodzina 102
31. Wizja rodziny 104
Ustalenie rodzinnych celów 107
32. Być głową rodziny 109
33. Mężczyzna jako wojownik 112
34. Mężczyzna i jego żona 115
35. Seksualność mężczyzny 118
36. Wierność 121
37. Mężczyzna i jego ojciec 124
38. Wychowywanie dzieci 127
39. Rodzina jako kościół domowy. 130
40. Wspólne spędzanie czasu 133
Mężczyzna i jego świat 136
41. Mężczyzna i jego praca 137
42. Budowanie relacji 140
43. Mówienie prawdy w miłości 143
44. Chrześcijanie i władze cywilne 146
45. Działania społeczne 149
46. Uprzedzenia 152
47. Troska o potrzeby innych 155
48. Bohaterowie i wzorce 158
49. Budowanie Ciała Chrystusa 161
50. Bracia protestanci 164
51. Ewangelizacja 167
52. Patrzeć wstecz, patrzeć w przyszłość 170

Formularz małych męskich grup

Zgoda