BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

O nas

Stowarzyszenie

Mężczyźni Świętego Józefa są w Polsce Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych.
Osobowość kościelną i prawną nadał Dekretem w dniu 24 września 2014 r. Kardynał Stanisław Dziwisz.
Kardynał Stanisław Dziwisz mianował ks Mirosława Żaka kapelanem Mężczyzn Świętego Józefa.
W dniu 16 lutego 2015 pojawiliśmy się w KRS pod numerem: KRS 0000542742
W dniu 2 marca 2015 pojawiliśmy się w REGON pon numerem: REGON: 360908841
W dniu 9 marca został nam wydany numer NIP: 679-310-87-05


Statut Stowarzyszenia został przyjęty na Walnym Zebraniu 6 grudnia 2014.
Zmiany statutu zostały dokonane na Walnych Zebraniach w dniu 26.06.2016 i w dniu 6.04.2024.
Aktualny statut

Na walnym zebraniu w dniu 6.04.2024 został przyjęty Regulamin głosowania na Walnym Zebraniu.


Dane Stowarzyszenia

Nazwa: Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa
Siedziba: ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków
Aktualny Statut
KRS 0000542742
REGON: 360908841
NIP: PL 679-310-87-05

Zarząd Stowarzyszenia (wybrany na Walnym Zebraniu 3 września 2023, ukonstytuowany na posiedzeniu 4 września2023)

Andrzej Lewek – prezes
Grzegorz Filcek – wice prezes
Łukasz Hajduk – sekretarz
Ireneusz Kucharski – skarbnik
Marek Liszyński – członek zarządu
Łukasz Duda – członek zarządu
Michał Gębołyś – członek zarządu

Rada Nadzorcza Stowarzyszenia (wybrana na Walnym Zebraniu 3 września 2023)

Tomasz Orłowski
Jerzy Spuła
Adam Ryś
Tomasz Janikowski

Wniosek o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych
Wniosek o przyjęcie w poczet członków wspierających

Aby stać się członkiem Stowarzyszenina należy wypełnić deklarację członkowską. Aby mieć prawo głosu członkostwo musi być przyjęcte przez Zarząd. Deklaracje można przynieść na nasze spotkanie.

Informator MSJ

Księga Znaku MSJ

Kontakt:
Prezes
Sekretarz