Mężczyzna w autorytecie – św. Józef.

Donald Turbitt
Otwock 27.03.2012

Nauczanie Donald Turbitt – Mężczyzna w autorytecie – św. Józef.