W dniu 5 sierpnia odbyła się w Zamościu konferencja dla mężczyzn.