“Koroną starców - synowie synów, a chlubą synów - ojcowie. ” (Prz 17,6) Temat: Ojcowska abdykacja - Czy towarzyszenie dorastającym dzieciom jest...