BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

Donald Turbitt w Polsce – cykl spotkań….

Zapraszamy na cykl spotkań z Donaldem Turbittem

7 października
Myśl na większa skalę

7-9 października – weekend liderów MŚJ

9 października – Warszawa


10 października – Winnica


11 października – Bydgoszcz


12 października – Środa Śląska


13 października – Kraków


14-16 października – Lubliniec