BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

utworzone przez | lip 11, 2019 | Spotkania okresowe | 0 komentarzy

OSE – szkoła lidera męskiej grupy

Trwa nabór do IV edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów. Jest projektem kościelnym powstałym z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Podstawowym założeniem OSE jest formowanie do Nowej Ewangelizacji osób koordynujących projekty ewangelizacyjne na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym czy wspólnotowym.

Celem projektu jest zapewnienie rozwoju myśli i doświadczenia w ewangelizacji, jak i wzajemne ubogacanie poszczególnych programów ewangelizacyjnych realizowanych przez różnorodne grupy, ruchy i stowarzyszenia kościelne, tak, by potrafiły ze sobą współpracować i widziały swoją odmienność jako wzajemnie uzupełniające się bogactwo Kościoła.

Szkoła jest bardzo ważna dla formacji naszej świadomości ewangelizacyjnej w kilku wymiarach:

  • Wymiar eklezjalny – dający doświadczyć Kościoła w wymiarze powszechnym (katolickim), poprzez spotkanie z różnymi formami duchwości i różnymi charyzmatami
  • Wymiar kerygmatyczny – dający odkryć i doświadczyć fundamentów naszej wiary
  • Wymiar charyzmatyczny – pozwalający otworzyć się na Nową Pięćdziesiątnicę, by poprzez doświadczenie Ducha Świętego wejść w pełnię posługi w Kościele według Bożego obdarowania, jakie każdy z nas otrzymał
  • Wymiar męski – by odkryć bogactwo różnorlodności i odkryć Bożą wizję męskości a przez to uczyć sie pracy z mężczyznami by przyprowadzając ich do Chrystusa przywracać równowagę w Kościele i wzmacniać nasze rodziny i poarafie

Szczególnie zapraszamy liderów męskich środowisk. Szkoła będzie zawierała ścieżkę warsztatową lidera męskich grup: Warsztat 9. – Mężczyzna niepozostawiony Opis warsztatu „Mężczyzna niepozostawiony”

Warsztaty będą w ośrodku rekolekcyjnym w Porszewicach k. Łodzi.

  • Moduł I.: 24-29 listopada 2019 r. Temat: Kerygmat i Nowa Ewangelizacja.
  • Moduł II.: 10-15 maja 2020 r. Temat: Duch Święty i Kościół – dynamika Nowej Ewangelizacji.
  • Moduł III.: 11-16 października 2020 r. Temat: Drogi doświadczenia Boga – duchowość Nowej Ewangelizacji.
  • Moduł IV.: 18-23 kwietnia 2021 r. Temat: Idźcie i czyńcie uczniów – obszary i metody Nowej Ewangelizacji.

Zapisz się na OSE!