BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

modlitwa

Modlitwa

Dziękczynienie za ochronę św. Józefa Boże, nieskończenie dobry, który stworzyłeś wszystko poprzez Swoją miłość...