BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

utworzone przez | cze 22, 2024 | Artykuły, Modlitwa, Trzeźwym okiem, Wiara, Wiedza | 0 komentarzy

Niespokojne Serce – Refleksje o. Piotra Owczarza OFMCap

Niespokojne Serce – Refleksje o. Piotra Owczarza OFMCap

Wstęp

Niespokojne serce człowieka jest jednym z głównych tematów rozważań duchowych o. Piotra Owczarza OFMCap. W swoich kazaniach i tekstach, o. Piotr porusza kwestie związane z poszukiwaniem wewnętrznego spokoju w Bogu, nawiązując do życia Świętego Franciszka i Świętego Augustyna. Niniejszy artykuł eksploruje te refleksje, ukazując ich głębię i aktualność.

Krzyż Franciszkański

Pierwszym ważnym elementem w refleksjach o. Piotra jest krzyż franciszkański, który symbolizuje tajemnice śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus przedstawiony na krzyżu franciszkańskim jako Zmartwychwstały, z otwartymi oczami i łagodnym spojrzeniem, ukazuje triumf życia nad śmiercią. To spojrzenie przypomina wiernym o paschalnym przesłaniu, że śmierć została pokonana.

Niespokojne Serce Człowieka

O. Piotr Owczarz odnosi się do znanego cytatu Świętego Augustyna: „Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże”. Święty Augustyn, podobnie jak Święty Franciszek, przeżywał wewnętrzne zmagania, szukając spokoju serca w różnych miejscach – w filozofii, religii manicheizmu oraz w konsumpcyjnym stylu życia. Ostatecznie jednak odkrył, że prawdziwy spokój serca można znaleźć jedynie w Bogu.

Droga Świętego Franciszka

Podobne zmagania przeżywał Święty Franciszek z Asyżu. Początkowo dążył do wielkości zgodnie z ideałem rycerskim, pragnąc osiągnąć coś wielkiego. Jego niespokojne serce prowadziło go jednak do głębszych poszukiwań duchowych. Kluczowym momentem w jego życiu było spotkanie z krzyżem w kościele San Damiano, gdzie usłyszał wezwanie Chrystusa do naprawy Kościoła.

List do Galatów

O. Piotr przywołuje również fragmenty Listu do Galatów, w którym Święty Paweł przypomina o łasce i pokoju od Boga. Paweł pisze o wyrwaniu nas z obecnego złego świata przez Chrystusa, który oddał samego siebie za nasze grzechy. Oznacza to, że życie chrześcijańskie polega na życiu na chwałę Boga, na poznawaniu, kochaniu i naśladowaniu Chrystusa.

Miłość Boża

Miłość Boża jest centralnym elementem duchowości o. Piotra. Bóg kocha nas miłością nieskończoną, bezinteresowną i całkowitą, która nie stawia żadnych warunków. W tym kontekście, miłość Boża jest również źródłem sprawiedliwości, porządku i oddzielania zła od dobra.

Walka Duchowa i Zagrożenia

Walka duchowa jest nieodłącznym elementem życia chrześcijańskiego. O. Piotr podkreśla, że pokusy i zmagania są częścią naszego duchowego wzrostu. Przywołując scenę kuszenia Jezusa na pustyni, przypomina, że pokusy mają na celu podważenie naszej tożsamości jako dzieci Bożych. Pokusy te mogą przybierać różne formy, takie jak:

  1. Kłamstwo o możliwości bycia kimkolwiek: O. Piotr wskazuje na niebezpieczeństwo przekonania, że możemy być kimkolwiek chcemy. W rzeczywistości mamy swoje unikalne powołanie i ograniczenia, które trzeba akceptować.
  2. Przekonanie o własnej najważniejszości: Popularne hasło, że „najważniejszą osobą na świecie jesteś ty”, jest błędne. Prawdziwe szczęście i spełnienie znajdujemy w oddaniu siebie innym, w służbie i miłości do bliźniego.
  3. Kreatywność bez granic: Kreowanie własnej duchowości bez odniesienia do prawdy objawionej przez Boga prowadzi do tworzenia fałszywych obrazów Boga i religii, co ostatecznie prowadzi do duchowego zamętu.
  4. Duchowy pacyfizm: Przekonanie, że każdy pokój jest dobry, jest złudne. Chrystus przynosi pokój, ale nie kosztem prawdy. Istnieje konieczność walki duchowej przeciwko grzechowi i złu.

Duchowe Narzędzia

O. Piotr zaznacza, że w walce duchowej nie jesteśmy sami. Mamy do dyspozycji duchowe narzędzia, takie jak hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże. Te duchowe zbroje chronią nas i pomagają w walce z pokusami i złymi myślami.

Podsumowanie

Niespokojne serce człowieka znajduje spokój jedynie w Bogu. Refleksje o. Piotra Owczarza OFMCap ukazują, że życie chrześcijańskie to nieustanne poszukiwanie głębszej relacji z Bogiem, przezwyciężanie pokus i zmagania duchowe. Przykłady Świętego Augustyna i Świętego Franciszka z Asyżu pokazują, że prawdziwy pokój serca można znaleźć tylko w Bogu, który jest źródłem miłości, sprawiedliwości i łaski.

Tekst powstał na bazie spotkania:  „Niespokojne serce” – jak znaleźć pokój serca?