BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

„Wyjdź z łodzi” – spotkanie w Przemyślu 11 kwietnia 2024

Spotkanie z Billem Moyerem w Przemyślu było głębokim doświadczeniem duchowym, które skłoniło uczestników do refleksji nad swoim życiem i duchowym powołaniem. Jego przesłanie o znaczeniu przebaczenia, modlitwy i braterstwa zainspirowało wielu mężczyzn do dalszego rozwoju duchowego i osobistego.

Spotkanie z Billem Moyerem w Przemyślu: Duchowe Wezwanie do Wyjścia z Łodzi

11 kwietnia 2024 roku w Przemyślu odbyło się inspirujące spotkanie z Billem Moyerem, który swoim przekazem zachęcił zgromadzonych mężczyzn do refleksji nad ich duchowym powołaniem. Głównym tematem spotkania było wyzwanie do „wyjścia z łodzi” i podążania za Chrystusem mimo wszelkich przeciwności, jakie mogą napotkać w życiu.

Moyer rozpoczął swoje przemówienie od podkreślenia radości, jaką czuje, widząc małe grupy mężczyzn spotykających się w różnych miejscach na całym świecie. Przyznał, że widział takie grupy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych częściach świata, co zawsze jest dla niego inspirujące. Podkreślił, że niezależnie od wielkości grupy, najważniejsze jest, aby mężczyźni mogli razem usiąść, rozmawiać i wspierać się nawzajem.

Spotkanie odbyło się w okresie po Wielkanocy, co Moyer symbolicznie porównał do czasu, kiedy apostołowie siedzieli w Wieczerniku po zmartwychwstaniu Jezusa, zastanawiając się, co dalej robić. Apostołowie, mimo trzech lat formacji i przygotowań, musieli teraz wyjść na zewnątrz i podjąć trudne wyzwania bez fizycznej obecności Jezusa. Moyer podkreślił, że teraz mężczyźni muszą wziąć Jezusa z Wieczernika i zanieść Go światu, co jest również wyzwaniem dla współczesnych mężczyzn.

Jednym z głównych przesłań Moyera było podkreślenie trudności i wyzwań, jakie stoją przed mężczyznami, którzy chcą podążać za Chrystusem. Wskazał, że mężczyźni często mają tysiące wymówek, aby nie angażować się w duchowe życie, a nawet jeśli chcą być częścią męskiej grupy, często próbują robić to po swojemu. Moyer zauważył, że prawdziwe uczniostwo polega na formowaniu mężczyzn w taki sposób, w jaki robił to Jezus – przedstawiając Go każdemu mężczyźnie, którego spotykają.

Moyer zwrócił również uwagę na różne reakcje, jakie można napotkać, próbując przyprowadzić innych mężczyzn do Chrystusa. Odrzucenie, wymówki i opór są częstymi przeszkodami, ale jeśli uda się przyprowadzić choćby jednego mężczyznę do Chrystusa, to już jest ogromny sukces. Podkreślił, że mężczyźni muszą podejmować odpowiedzialność, aby prowadzić innych do nieba, ale nie mogą tego zrobić, jeśli sami nie idą w tym kierunku.

Podczas spotkania Moyer poruszył temat walki duchowej, która toczy się na świecie, szczególnie w kontekście rodzin. Zauważył, że diabeł stara się podzielić i zniszczyć rodziny, co jest główną przyczyną problemów współczesnego świata. Moyer zachęcił mężczyzn, aby stali się duchowymi liderami w swoich rodzinach i wspólnotach, aby przeciwdziałać tym negatywnym siłom.

Moyer mówił również o znaczeniu modlitwy i wsparcia duchowego. Podkreślił, że mężczyźni powinni modlić się za siebie nawzajem i za swoich księży, którzy również potrzebują wsparcia duchowego. Opowiedział o swoim doświadczeniu modlitwy z przyjacielem, z którym codziennie modli się za pośrednictwem wiadomości tekstowych, co jest prostym, ale skutecznym sposobem na utrzymanie duchowego kontaktu i wsparcia.

Spotkanie zakończyło się wezwaniem do działania. Moyer zachęcił uczestników, aby zastanowili się, jak mogą podwoić liczbę mężczyzn w swoich grupach i jak mogą angażować innych w życie duchowe. Podkreślił, że małe kroki, takie jak modlitwa z innym mężczyzną, mogą prowadzić do wielkich zmian. Przypomniał, że wzmocnienie jednego mężczyzny prowadzi do wzmocnienia rodziny, a wzmocnienie rodziny prowadzi do wzmocnienia Kościoła i całego świata.

Spotkanie z Billem Moyerem w Przemyślu było głębokim doświadczeniem duchowym, które skłoniło uczestników do refleksji nad swoim życiem i duchowym powołaniem. Moyer, poprzez swoje autentyczne świadectwo i wezwanie do działania, zainspirował mężczyzn do „wyjścia z łodzi” i podążania za Chrystusem mimo wszelkich przeciwności. Jego przesłanie o znaczeniu przebaczenia, modlitwy i braterstwa znalazło głębokie odbicie w sercach zgromadzonych, którzy z pewnością wyciągną z niego wiele cennych lekcji i inspiracji do dalszego rozwoju duchowego i osobistego.

Podsumowanie Spotkania z Billem Moyerem w Przemyślu – 11 kwietnia 2024

Główne tematy i przesłania:

 • Radość z Małych Grup:
  • Bill Moyer wyraził radość z widzenia małych grup mężczyzn spotykających się w różnych miejscach na całym świecie.
 • Symbolika Wieczernika:
  • Spotkanie odbyło się w okresie po Wielkanocy, co Moyer porównał do czasu, kiedy apostołowie zastanawiali się nad swoimi dalszymi krokami po zmartwychwstaniu Jezusa.
 • Wyzwanie do Wyjścia z Łodzi:
  • Mężczyźni muszą wziąć Jezusa z Wieczernika i zanieść Go światu, co jest trudnym, ale koniecznym wyzwaniem.
 • Trudności i Wymówki:
  • Moyer wskazał na liczne wymówki, jakie mężczyźni mają, aby nie angażować się w duchowe życie, oraz na ich tendencję do próbowania działania po swojemu.
 • Prawdziwe Uczniostwo:
  • Prawdziwe uczniostwo polega na formowaniu mężczyzn według wzoru Jezusa i przedstawianiu Go każdemu napotkanemu mężczyźnie.
 • Odrzucenie i Wymówki:
  • Próby przyprowadzenia innych mężczyzn do Chrystusa często spotykają się z odrzuceniem i wymówkami, ale nawet przyprowadzenie jednego mężczyzny jest ogromnym sukcesem.
 • Walka Duchowa:
  • Moyer podkreślił, że główna walka duchowa toczy się wokół rodzin, a diabeł stara się je podzielić i zniszczyć.
 • Duchowe Przywództwo:
  • Mężczyźni muszą stać się duchowymi liderami w swoich rodzinach i wspólnotach, aby przeciwdziałać negatywnym siłom.
 • Znaczenie Modlitwy:
  • Mężczyźni powinni modlić się za siebie nawzajem i za swoich księży, którzy również potrzebują wsparcia duchowego.
 • Wezwanie do Działania:
  • Moyer zachęcił uczestników do podwojenia liczby mężczyzn w swoich grupach i angażowania innych w życie duchowe poprzez proste kroki, takie jak modlitwa z innym mężczyzną.

Kluczowe przesłania:

 • Radość z Małych Grup:
  • Niezależnie od wielkości grupy, najważniejsze jest, aby mężczyźni mogli razem usiąść, rozmawiać i wspierać się nawzajem.
 • Symbolika Wieczernika:
  • Apostołowie, po trzech latach formacji, musieli wyjść na zewnątrz i podjąć trudne wyzwania bez fizycznej obecności Jezusa, co jest analogią do współczesnych wyzwań duchowych.
 • Prawdziwe Uczniostwo:
  • Formowanie mężczyzn według wzoru Jezusa i przedstawianie Go każdemu mężczyźnie, którego spotykają.
 • Walka Duchowa:
  • Główna walka duchowa toczy się wokół rodzin, a mężczyźni muszą stać się duchowymi liderami, aby przeciwdziałać negatywnym siłom.
 • Znaczenie Modlitwy:
  • Proste kroki, takie jak codzienna modlitwa za siebie nawzajem, mogą prowadzić do wielkich zmian.
 • Wezwanie do Działania:
  • Małe kroki, takie jak modlitwa z innym mężczyzną, mogą prowadzić do wielkich zmian. Wzmocnienie jednego mężczyzny prowadzi do wzmocnienia rodziny, a wzmocnienie rodziny prowadzi do wzmocnienia Kościoła i całego świata.