BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

Dzień Duchowej Odnowy 2012

22 lipca 2012 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się Dzień Duchowej Odnowy.

Gościem specjalnym był ks Adam Rybicki – kapłan diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej, pracownik Instytutu Teologii Duchowości na KUL,
pełni posługę wobec wielu grup i wspólnot w kraju i za granicą,
a także w jednej z lubelskich parafii, autor książek
z zakresu duchowości mężczyzny.Podsumowanie wydarzenia i nagrania,

„Spośród biblijnych obrazów duchowości Jezusa dwa pojawiają się najczęściej: lew i baranek. Ciekawe jest spotkanie tych 2 cech osobowości, ich wzajemna relacja i uzupełnianie się.
Lew to siła, męstwo i odwaga, królewskość, niezależność. W Biblii jest zwierzęcie, którego inne się boją. Jest to też obraz zaufania do siebie, głębokiego osadzenia w sobie i spokoju. Lew wreszcie to zwycięstwo i w takim kontekście Apokalipsa przedstawia Jezusa. Baranek to młodość, niewinność, czystość, łagodność a wreszcie ofiara złożona za grzechy i przynosząca pojednanie i pokój. Baranek dżwiga czyjeś (nie swoje!) zło na własnym grzbiecie, ale nic nie mówi. Daje się prowadzić, z pozoru jest bierny, ale w końcu ta bierność jest zdecydowana przez Niego.
Tak więc połączenie cech lwa i baranka daje nam niezwykle jasny, prawdziwy, piękny obraz Jezusa. To jest także wyczerpująca odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus-mężczyzna i którą drogą można – jeśli się chce – iść do pełni męskości” (ks. Adam Rybicki).

Plan „Dnia Odnowy”

13:00 – Zamiast rozpoczęcia
13:15 – Modlitwa wspólna
14:00 – Sesja „Wyodrębnianie się mężczyzny”
15:00 – Przerwa
15:30 – Sesja „Straty i ich wpływ na duchowość”
16:30 – Czas przed Bogiem
17:00 – Sesja Obrazy męskości – lew czy baranek?
18:00 – Eucharystia
19:00 – Zakończenie.

 

Modlitwa początkowa

 

 

Sesja 1 – Wyodrębnianie się mężczyzny – ks Adam Rybicki

 

 

Sesja 2 – Straty i ich wpływ na duchowość – ks Adam Rybicki

 

 

Sesja 2 – Świadectwo

 

 

Sesja3 – Obrazy męskości – lew czy baranek

 

 

Homilia – Msza święta kończąca Dzień Odnowy