BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

Kraków: Oczekujemy Twego przyjścia w Chwale – 19.12.2015

W czasie, gdy wielu na świecie drży i obawia się, my oczekujemy powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To prawdziwy adwent, który rozgrywa się tu i teraz. Chcemy wspólnie modlić się: MARANATHA! Przyjdź Panie Jezu!

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».” (Łk 21,25-28)

 

Nagranie transmisji spotkania

 

 

Rozpoczęcie – Uwielbienie

 

 

Nauczanie o. Grzegorz Kramer

 

 

Modlitweno-muzyczny przerywnik

 

 

Nauczanie Radek Siewniak

 

 

Modlitwa 4 filarów

 

 

Modlitwa wstawiennicza