BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

Polska: Stań w wyłomie! 31.05-1.06.2014

Transmisja spotkania

Tematyka nauczania:

Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus
Ga 2,20

Osoba św. Józefa:
Opiekun stworzenia
Odpowiedzialny za rodzinę
Odpowiedzialny za społeczność lokalną
Wezwany do przemiany rzeczywistości

Konferencja 1: „Mężczyzna zakorzeniony w Chrystusie”
Relacja z Chrystusem w Duchu Świętym
Odczytywanie woli Bożej w codzienności
Odpowiedzialność za rodzinę: żonę, dzieci

Plan wrocławski i krakowski poniżej:

Plan Wrocław
20:30 Przyjście mężczyzn
20:45 Zawiązanie wspólnoty
21:00 Uwielbienie: przywitanie grup z innych miast
21:15 Konferencja 1 z Wrocławia
22:30 Przerwa kawowa
23:00 Konferencja 2 z Krakowa
00:00 Eucharystia
01:00 Przerwa kawowa
01:45 Droga Ognia i Słowa
03:15 Przerwa kawowa/Zakończenie
Plan Kraków
20:30 Przyjście mężczyzn
20:45 Zawiązanie wspólnoty
21:00 Uwielbienie: przywitanie grup z innych miast
21:15 Konferencja 1 (Wrocław)
22:30 Przerwa kawowa
23:00 Konferencja 2 (Kraków)
23:45 Świadectwo 2
00:00 Eucharystia
01:00 Adoracja z możliwością wyjścia na kawę.
02:30 Dzielenie Słowem
03:15 Zakończenie

Do czuwania włączyły się inne miasta: Warszawa, Sosnowiec, Rybnik

 

Wrocław – nagranie całości spotkania

Wrocław – bp Andrzej Siemieniewski

Wrocław – świadectwo Olgierd

Wrocław – Homilia ks Piotr

Kraków – Homilia ks Mirek

 

Nauczanie Wrocław – bp Andrzej Siemieniewski

 

 

Świadectwo Wrocław – Olgierd

 

 

Nauczanie Kraków – Andrzej Lewek

 

 

Świadectwo Kraków – Michał

 

 

Homilia Wrocław – ks Piotr

 

 

Homilia Kraków – ks Mirek Żak