BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

utworzone przez | gru 18, 2010 | Info | 0 komentarzy

Boże Narodzenie 2010

  • Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,  a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.  (Hbr 1,1-2)
  • Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. (Mt 21,38)
  • Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim (Dz 2,24)
  • W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. (Ef 1,7)
  • Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej (Ga 4, 6-7)

Wszystkim życzymy zanurzenia w tajemnicy Słowa, które stało się Ciałem!

Mężczyźni św. Józefa