BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

utworzone przez | lip 5, 2013 | Info | 0 komentarzy

CPN – pytania do grup

Poniżej zamieszcamy pytania do bardzo małych grup.
Pytania te pochodzą z „Dodatku 1” książki „Życie świadome celu” – Wydawnictwo „Koinonia” – wydanie II 2007 – strony 321-323
Publikacja za zgodą wydawcy.

Wersja w PDF

DODATEK 1.

PYTANIA DO DYSKUSJI

Z pytań tych możesz korzystać podczas dyskusji w grupach domowych lub w szkole niedzielnej, w połączeniu z pytaniami zamieszczonymi na końcu każdego rozdziału.

PO CO JA TUTAJ TAK NAPRAWDĘ JESTEM?

 • Co według ciebie powinno praktycznie wynikać z pierwszego zdania tej książki: „Tu nie chodzi tylko o ciebie”?
 • Co według ciebie jest siłą napędową życia większości ludzi?
 • Jakie wyobrażenie lub metafora mogłoby najlepiej zilustrować twoje dotychczasowe życie? Wyścig, cyrk, a może coś innego?
 • Gdyby każdy rozumiał, że życie na ziemi jest rzeczywiście przygotowaniem da wieczności, to jak wtedy postępowalibyśmy?
 • Do jakich ziemskich rzeczy ludzie bywają tak bardzo przywiązani, że powstrzymuje ich to od życia dla Bożych celów?
 • Do których z tych rzeczy ty jesteś przywiązany, że nie możesz żyć zgodnie z wyznaczonym ci przez Boga celem?

STWORZONY DLA RADOŚCI BOGA

 • Czym różni się „życie dla Bożej radości i chwały” od tego, co większość ludzi rozumie przez „uwielbienie”?
 • W jaki sposób przyjaźń z Bogiem podobna jest do każdej innej przyjaźni, a czym się od nich różni?
 • Podziel się czymś, czego nauczyłeś się na temat czasu, w którym Bóg wydawał ci się odległy?
 • Czy łatwiej ci uwielbiać Boga publicznie, czy na osobności? W którym z nich czujesz się bliżej Boga?
 • Kiedy dopuszczalne jest okazywanie swojego gniewu przed Bogiem?
 • Jakie obawy pojawiają się w momencie, gdy myślisz o całkowitym poddaniu swojego życia Chrystusowi?

PRZYSPOSOBIONY DO ŻYCIA W BOŻEJ RODZINIE

 • Czym różni się nasze „oddanie sobie nawzajem ze względu na Jezusa” od tego, co większość ludzi rozumie poprzez „społeczność”?
 • Jakie przeszkody utrudniają nam kochanie innych wierzących i troskę o nich?
 • Co mogłoby sprawić, że łatwiej byłoby ci mówić innym o twoich potrzebach, zranieniach, obawach i nadziejach?
 • Jakie są najczęstsze wymówki ludzi, którzy nie chcą należeć do żadnego kościoła i jak byś na nie reagował?
 • Co mogłaby zrobić nasza grupa, by chronić i popierać jedność w naszym kościele?
 • Czy jest ktoś, z kim chciałbyś odnowić swoje relacje i czy jako grupa moglibyśmy się o to modlić?

PRZEZNACZONY, BY STAĆ SIĘ JAK CHRYSTUS

 • Czym różni się „stawanie się podobnym do Chrystusa” od tego, co większość ludzi rozumie przez „uczniostwo”?
 • Jakie zmiany zauważyłeś w swoim życiu, odkąd stałeś się wierzącym? Jakie zmiany zauważyli w tobie inni?
 • W jakim stopniu chciałbyś być podobnym do Chrystusa za rok? Co mógłbyś zrobić już dzisiaj, by sprostać temu zadaniu?
 • W jakiej sferze twojego duchowego wzrostu powinieneś być bardziej cierpliwy, widząc, ze jest w niej mały postęp?
 • Jak Bóg użył cierpienia czy problemu w twoim życiu, by pomóc ci wzrastać?
 • Kiedy jesteś najbardziej podatny na pokusy? Które ze sposobów zwalczania pokus mogłyby być ci najbardziej pomocne?

UKSZTAŁTOWANY, BY SŁUŻYĆ BOGU

 • w jaki sposób „używanie twoich wrodzonych predyspozycji do służenia innym” różni się od tego, co większość ludzi rozumie przez „usługiwanie”?
 • Co z rzeczy, które lubisz robić najbardziej, mogłoby służyć Bożej rodzinie?
 • Pomyśl o bolesnych doświadczeniach, przez które przechodziłeś, które Bóg mógłby wykorzystać by pomóc innym, znajdującym się w podobnej sytuacji?
 • W jaki sposób porównywanie się z innymi powstrzymuje nas od rozwinięcia w pełni naszej unikalnej osobowości?
 • W jaki sposób mogłeś dostrzec Bożą moc przejawiającą się w twoim życiu, kiedy czułeś się szczególnie słaby?
 • W jaki sposób możemy pomóc członkom naszej „małej” grupy lub klasy szkoły niedzielnej w znalezieniu ich miejsca w służbie? Co nasza grupa może robić, by służyć swej kościelnej rodzinie?

POWOŁANY, BY WYPEŁNIĆ MISJĘ

 • Jakie typowe obawy i stereotypy ujawniają się u ludzi, kiedy słyszą słowo „ewangelizacja”? Co uniemożliwia ci dzielenie się Ewangelią z innymi?
 • Co według ciebie może być twoim „życiowym przesłaniem”, które otrzymałeś od Boga, by przekazać je światu?
 • Podaj imię niewierzącej osoby, o którą moglibyście się modlić jako grupa.
 • Co twoja grupa może zrobić razem, by przyczynić się do wypełnienia wielkiego polecenia misyjnego?
 • Jak równoczesne czytanie tej książki przez grupę wpłynęło na dotychczasowe cele twojego życia? Jakie najbardziej wartościowe refleksje udało ci się w niej znaleźć?
 • Na kogo wskazuje ci Bóg, byś podzielił się zmieniającym życie przesłaniem tej książki?