BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

utworzone przez | mar 29, 2013 | Info2 | 0 komentarzy

Droga 3 dni

Abraham szedł 3 dni, by złożyć w ofierze swego umiłowanego, jedynego syna. Bóg przywrócił życie Izaakowi.
Jezus przeszedł drogę 3 dni, by przejść przez śmierć do Życia.
Zapraszamy Was na „Drogę 3 dni” do Zmartwychwstałego Życia!

Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko,
staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością,
bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość.
W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach,
aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie
jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i [w ten sposób] jednych,
jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż,
w sobie zadawszy śmierć wrogości.

(Ef 2,13-16)
Męski post

Męski post

Jako mężczyźni nie chcemy być bierni wobec wielu wydarzeń, które dotykają naszego życia. Wierzymy, że poprzez modlitwę i post możemy być...