BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

utworzone przez | maj 2, 2017 | Informacje Stowarzyszenia | 0 komentarzy

Walne Zebranie Stowarzyszenia – 4 czerwca 2017

Decyzją Zarządu MŚJ, Walne Zebranie stowarzyszenia odbędzie się dnia 4 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 (1 termin) lub 14:10 (drugi termin). Jako miejsce obrad wybraliśmy Aulę Seminarium Duchownego OO Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zapraszamy osobiście: wskazówki dojazdu
Przez przedstawiciela: Wzór pisemnego upoważnienia

Aby zadzwonić wybieramy: 801009595 lub 221881000. Wybieramy 2 – przyłączenie do istniejącej telekonferencji. Podajemy numer telekonferencji: 49 16 80 i pin 7777
Udział telefoniczny prosimy potwierdzić mailem wg wzoru wysłanym do Sekretarza: sekretarz@mezczyzni.net

Poniżej zaktualizowany program naszego Walnego a w załączniku dokumenty do zapoznania:
sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne (w formie listu do kard. Dziwisza)
Odpowiedź Kardynała Dziwisza

14:00 Rozpoczęcie zebranie (I termin) – sprawdzenie kworum, modlitwa (w razie braku kworum II termin o godz. 14:10);
14:10 Wybór Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej;
14:15 Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem porządków obrad;
14:20 Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2016 rok (w załączniku);
14:25 Opinia komisji rewizyjnej;
14:30 Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem;
14:45 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania;
14:50 Przedstawienie sprawozdania merytorycznego (w załączniku) i dyskusja;
15:10 Informacja na temat propozycji zmian w Statucie zgłoszonych na ostatnim Walnym;
15:20 Przedstawienie planów na przyszłość i dyskusja;
15:45 Wolne wnioski;
– wniosek o złożenie daru ofiarnego podczas narodowej pielgrzymki mężczyzn,
– dalsze zmiany statutowe,
– dyskusja nad wyodrębnieniem działalności gospodarczej w formie spółki,
około 16:00 (16:30) zakończenie zebrania – modlitwa.

Bezpośrednio po Walnym rozpoczniemy Dzień Duchowej Odnowy.
Szczegóły pod linkiem.

do zobaczenia w niedzielę