BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

Spotkanie z Billem Moyerem w Obornikach Śląskich – 7 kwietnia 2024

Podsumowanie Spotkania z Billem Moyerem w Obornikach Śląskich – 7 kwietnia 2024

 • Data i miejsce: 7 kwietnia 2024, Oborniki.Śl
 • Prelegent: Bill Moyer.
 • Cel spotkania: Omówienie znaczenia męskich grup wsparcia i duchowego rozwoju.

Spotkanie z Billem Moyerem w Obornikach: Potrzeba Męskich Grup Wsparcia

W dniu 7 kwietnia 2024 roku w Obornikach odbyło się wyjątkowe spotkanie, na którym Bill Moyer podzielił się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na temat męskich grup wsparcia. Tematem przewodnim jego przemówienia było znaczenie tych grup dla duchowego i osobistego rozwoju mężczyzn. Moyer zaczął od pytania skierowanego do uczestników: „Ilu z was chciałoby być lepszym mężczyzną, naprawdę dobrym mężczyzną, takim, do jakiego stworzył was Bóg?” To pytanie miało na celu skłonić mężczyzn do refleksji nad swoim życiem i dążeniami.

Moyer podkreślił, że nie chodzi mu o żadną konkretną grupę czy organizację, ale o ogólną potrzebę męskich grup wsparcia. Wskazał na znaczenie samoświadomości i autentyczności, zaznaczając, że ważne jest, aby mężczyźni patrzyli nie tylko na to, co pokazują innym, ale również na swoje ciemne strony, których nie ujawniają publicznie. Moyer zachęcał uczestników, aby zastanowili się, jak daleko są od ideału mężczyzny, jakiego pragnie dla nich Bóg, i jak mogą zbliżyć się do tego ideału.

W swoim wystąpieniu Moyer zwrócił uwagę na rolę żony w życiu mężczyzny, podkreślając, że chociaż żony są ważne, nie są w stanie pomóc mężczyznom w byciu lepszymi mężczyznami, ponieważ nie rozumieją w pełni męskich wyzwań. Przytoczył przykład swojej żony, która mimo że jest wspaniałą partnerką życiową, nie może pomóc mu w pewnych aspektach jego życia, ponieważ nie ma odpowiednich kwalifikacji. Zaznaczył, że mężczyźni potrzebują innych mężczyzn, aby przezwyciężać trudności życiowe.

Moyer przytoczył historię nauczyciela, który mimo ogromnego zaangażowania w kościół, z powodu braku wsparcia męskiej grupy, upadł moralnie. Nauczyciel ten, choć był bardzo aktywny w swojej służbie, nigdy tak naprawdę nie poznał Boga. Moyer zastanawiał się, co by się stało, gdyby ten nauczyciel miał wokół siebie innych mężczyzn, którzy mogliby go wspierać w chwilach słabości. Taka historia mogłaby mieć zupełnie inny przebieg, gdyby mężczyzna miał wsparcie braci w wierze.

Bill Moyer mówił także o roli mężczyzny jako lidera duchowego w rodzinie. Podkreślił, że bycie duchowym liderem to coś więcej niż tylko chodzenie do kościoła – to aktywne przeżywanie wiary w codziennym życiu. Wskazał na potrzebę duchowego wsparcia ze strony innych mężczyzn, którzy mogą pomóc w przezwyciężaniu pokus i trudności. Moyer opowiedział o swoim bracie, którego wsparcie ze strony męskiej grupy pomogło mu przezwyciężyć trudności życiowe. Strata brata była dla niego ogromnym ciosem, ale to właśnie wsparcie innych mężczyzn pomogło mu przetrwać ten trudny czas.

Podczas spotkania Moyer mówił także o różnych męskich grupach wsparcia działających w Polsce. Opisał działanie grup Świętego Józefa, spotkania modlitewne i formacyjne, podkreślając, że najważniejsze w tych grupach jest braterstwo – wsparcie i wzajemna pomoc w dążeniu do duchowego rozwoju. Zwrócił uwagę na potrzebę uczciwości i otwartości w relacjach z innymi mężczyznami, co jest kluczowe dla prawdziwego wzrostu duchowego.

Moyer mówił także o priorytetach życiowych, wskazując na hierarchię wartości, która powinna kierować życiem każdego mężczyzny. Najważniejsza jest relacja z Bogiem, następnie rodzina (żona i dzieci), społeczność lokalna (parafia, sąsiedztwo), a na końcu działania ewangelizacyjne poza najbliższym otoczeniem. Podkreślił, że ważne jest, aby nie zaniedbywać najbliższych relacji kosztem działalności zewnętrznej. Hierarchia wartości jest kluczowa, aby mężczyźni mogli skutecznie realizować swoje powołanie i być liderami duchowymi w swoich rodzinach i społecznościach.

W końcowej części spotkania Bill Moyer zwrócił uwagę na znaczenie modlitwy, podkreślając rolę modlitwy indywidualnej i wspólnej. Zachęcił uczestników do regularnego kontaktu modlitewnego z partnerem modlitewnym, co może być formą wzajemnego wsparcia i przypominania sobie o potrzebie modlitwy. Moyer opowiedział o swoim doświadczeniu modlitwy z partnerem modlitewnym, z którym modli się codziennie o 3:00 lokalnego czasu, bez względu na to, gdzie się znajdują. To codzienne zobowiązanie jest dla niego niezwykle ważne i pomaga mu utrzymać stałą relację z Bogiem i z bratem w wierze.

Spotkanie zakończyło się modlitwą końcową i otwartym zaproszeniem do dalszego uczestnictwa w męskich grupach wsparcia. Moyer zachęcał mężczyzn do podjęcia duchowych wyzwań i aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty. Podkreślił, że zmiany w mężczyznach prowadzą do zmian w rodzinach, a te z kolei wpływają na społeczność i kościół. Mężczyźni mają ważną rolę do odegrania jako duchowi liderzy i ich rozwój duchowy jest kluczowy dla całej wspólnoty.

Bill Moyer, podsumowując swoje wystąpienie, zwrócił uwagę na to, jak ważne jest, aby mężczyźni byli otwarci na zmiany i gotowi do podjęcia działań, które mogą przynieść im duchowy wzrost i rozwój. Zaznaczył, że duchowe przywództwo to nie tylko odpowiedzialność, ale także przywilej, który może przynieść wiele satysfakcji i poczucia spełnienia. Mężczyźni, którzy są gotowi podjąć to wyzwanie, mogą stać się prawdziwymi liderami duchowymi, którzy wpływają na swoje rodziny i społeczności w sposób pozytywny i trwały.

Podczas spotkania Bill Moyer podzielił się również swoimi osobistymi doświadczeniami i historiami, które ilustrowały wagę męskich grup wsparcia. Jego szczere i autentyczne podejście do tematu zainspirowało wielu uczestników do refleksji nad własnym życiem i potrzebą duchowego wsparcia. Moyer podkreślił, że każdy mężczyzna potrzebuje wsparcia innych mężczyzn, aby móc sprostać wyzwaniom życia i rozwijać się duchowo.

Spotkanie z Billem Moyerem w Obornikach było ważnym wydarzeniem, które ukazało znaczenie męskich grup wsparcia i duchowego przywództwa. Jego przesłanie o potrzebie autentyczności, braterstwa i duchowego wsparcia trafiło do serc wielu uczestników, którzy z pewnością wyciągną z niego wiele cennych lekcji i inspiracji do dalszego rozwoju.

Dlaczego potrzebujemy męskie grupy?

 • Główna myśl: Każdy mężczyzna potrzebuje wsparcia innych mężczyzn, aby lepiej realizować swoją rolę życiową i duchową.
 • Pytanie kluczowe: Ilu z was chciałoby być lepszym mężczyzną, do jakiego stworzył was Bóg?

Samoświadomość i autentyczność

 • Analiza siebie: Ważne jest, aby mężczyźni patrzyli nie tylko na to, co pokazują innym, ale również na swoje ciemne strony, których nie ujawniają publicznie.
 • Rola żony: Choć żony są ważne, nie są w stanie pomóc mężczyznom w byciu lepszymi mężczyznami, ponieważ nie rozumieją w pełni męskich wyzwań.

Potrzeba męskiego wsparcia

 • Wsparcie od innych mężczyzn: Mężczyźni potrzebują innych mężczyzn, aby przezwyciężać trudności życiowe, takie jak walka z pokusami, np. pornografią.
 • Przykład nauczyciela: Historia nauczyciela, który mimo zaangażowania w kościół, z powodu braku wsparcia męskiej grupy, upadł moralnie.

Rola mężczyzny jako lidera duchowego

 • Duchowe przywództwo: Mężczyzna ma być duchowym liderem rodziny, co oznacza więcej niż tylko chodzenie do kościoła – to aktywne przeżywanie wiary w codziennym życiu.
 • Znaczenie braterstwa: Najważniejsze w męskiej grupie jest braterstwo – wsparcie i wzajemna pomoc w dążeniu do duchowego rozwoju.

Przykłady męskich grup wsparcia

 • Historia brata: Moyer opowiada o swoim bracie, którego wsparcie ze strony męskiej grupy pomogło mu przezwyciężyć trudności życiowe.
 • Męskie grupy w Polsce: Opis działania różnych męskich grup wsparcia, takich jak grupy Świętego Józefa, spotkania modlitewne i formacyjne.

Podsumowanie

 • Kluczowa wiadomość: Zmiany w mężczyznach prowadzą do zmian w rodzinach, a te z kolei wpływają na społeczność i kościół.
 • Wezwanie do działania: Zachęta do wstąpienia do męskiej grupy, podejmowania duchowych wyzwań i wzajemnego wsparcia w modlitwie i życiu codziennym.

Priorytety życiowe

 • Hierarchia wartości: Najważniejsza jest relacja z Bogiem, następnie rodzina (żona i dzieci), społeczność lokalna (parafia, sąsiedztwo), a na końcu działania ewangelizacyjne poza najbliższym otoczeniem.
 • Utrzymanie balansu: Ważne jest, aby nie zaniedbywać najbliższych relacji kosztem działalności zewnętrznej.

Końcowe myśli i modlitwa

 • Znaczenie modlitwy: Podkreślenie roli modlitwy indywidualnej i wspólnej oraz zachęta do regularnego kontaktu modlitewnego z partnerem modlitewnym.
 • Zakończenie spotkania: Modlitwa końcowa i otwarte zaproszenie do dalszego uczestnictwa w męskich grupach wsparcia.