BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

Spotkanie z Billem Moyerem w Rzeszowie: Duchowe Wezwanie dla Mężczyzn

   Podsumowanie Spotkania z Billem Moyerem w Rzeszowie – 9 kwietnia 2024

9 kwietnia 2024 roku w Rzeszowie, w dzielnicy Zwięczyca, odbyło się inspirujące spotkanie z Billem Moyerem, który podzielił się swoim głębokim przesłaniem skierowanym do mężczyzn. Spotkanie to miało na celu przypomnienie mężczyznom o ich duchowym powołaniu i roli w społeczności oraz rodzinie. Bill Moyer rozpoczął swoje przemówienie od refleksji nad powołaniem mężczyzn, zaznaczając, że jednym z kluczowych elementów jest umiejętność wyjścia poza swoje codzienne obowiązki i zaangażowanie w duchowe przywództwo.

Moyer nawiązał do symboliki wychodzenia z Wieczernika, miejsca wspólnej modlitwy i refleksji, aby następnie czynić uczniów i szerzyć wiarę. Podkreślił, że mężczyźni są wezwani do działania nie tylko w obrębie swojej rodziny, ale także w szerszej społeczności, w której żyją. Zachęcił uczestników, aby zastanowili się, jak mogą realizować swoje duchowe powołanie w różnych aspektach życia.

W swoim przemówieniu Moyer zwrócił uwagę na znaczenie modlitwy i jej roli w życiu mężczyzn. Wspomniał, że modlitwa nie jest zarezerwowana tylko dla księży, ale każdy mężczyzna ma w sobie zdolność do modlitwy i duchowego przewodzenia. Przytoczył przykład, gdy prowadził modlitwę w samochodzie podczas jazdy, co miało na celu podkreślenie, że modlitwa może towarzyszyć nam w każdej chwili dnia, niezależnie od okoliczności.

Jednym z ważnych tematów poruszonych przez Moyera była kwestia przeżywania trudnych chwil i straty. Podzielił się osobistymi doświadczeniami, mówiąc o stracie brata i innych bliskich osób. Zaznaczył, że życie bywa trudne i pełne wyzwań, ale to właśnie w takich momentach powinniśmy szukać wsparcia w Bogu i innych mężczyznach. Moyer zwrócił uwagę na to, że mężczyźni często czują presję, aby być silnymi i nie okazywać słabości, co może prowadzić do izolacji i poczucia samotności.

Podczas spotkania Moyer odniósł się także do trudności związanych z byciem ojcem i mężem. Opowiedział historię swojej młodości, dorastania w domu z ojcem alkoholikiem, który uważał, że jego rolą jest picie i bicie. Te doświadczenia ukształtowały jego podejście do życia i relacji z innymi mężczyznami. Moyer podkreślił, jak ważne jest, aby mężczyźni byli świadomi wpływu, jaki mają na swoje dzieci i rodzinę, oraz jak ich zachowanie może kształtować przyszłość ich dzieci.

Bill Moyer mówił także o swoim doświadczeniu nawrócenia i drodze do katolicyzmu. Opowiedział o momencie, kiedy jako dorosły mężczyzna, po latach życia z dala od Kościoła, postanowił wrócić do wiary. Kluczowym momentem była dla niego rozmowa z bezdomnym mężczyzną, która uświadomiła mu, że prawdziwe szczęście i spełnienie można znaleźć tylko w Bogu. To spotkanie zmieniło jego życie i skłoniło do głębszej refleksji nad swoją wiarą i powołaniem.

Moyer podkreślił, że duchowe przywództwo to nie tylko obowiązek, ale także przywilej, który może przynieść wiele radości i satysfakcji. Zachęcał mężczyzn do angażowania się w męskie grupy wsparcia, które mogą pomóc im w rozwijaniu duchowej dojrzałości i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami życia. Mówił o swojej wieloletniej pracy z mężczyznami w różnych krajach i o tym, jak męskie grupy wsparcia mogą przynieść pozytywne zmiany w życiu uczestników.

Spotkanie w Rzeszowie było również okazją do podzielenia się sukcesami i trudnościami związanymi z prowadzeniem męskich grup wsparcia. Moyer opowiedział o swoim doświadczeniu w tworzeniu takich grup, podkreślając znaczenie regularnych spotkań i osobistego zaangażowania. Przytoczył przykład swojej parafii w Teksasie, gdzie razem z innym mężczyzną, Robertem, założyli grupę wsparcia, która z czasem stała się inspiracją dla innych parafii w diecezji.

Bill Moyer zwrócił uwagę na różnice w podejściu do duchowego przywództwa między mężczyznami a kobietami. Opisał, jak jego żona, będąc zaangażowana w grupy kobiet, potrafiła otwarcie mówić o swoich uczuciach i problemach, co często jest trudniejsze dla mężczyzn. Zaznaczył, że mężczyźni muszą nauczyć się otwartości i gotowości do dzielenia się swoimi doświadczeniami, aby móc wspierać się nawzajem w duchowym wzroście.

Na zakończenie spotkania Moyer podkreślił, jak ważne jest, aby mężczyźni byli świadomi swojego powołania i roli w społeczeństwie. Zachęcił uczestników do zastanowienia się nad swoją tożsamością i misją, jaką mają do wypełnienia w życiu. Przypomniał, że każdy mężczyzna ma unikalne zadanie do spełnienia, które może odkryć tylko poprzez bliską relację z Bogiem i zaangażowanie w duchowe przywództwo.

Spotkanie w Rzeszowie było ważnym wydarzeniem, które ukazało znaczenie męskich grup wsparcia i duchowego przywództwa. Bill Moyer, poprzez swoje szczere i autentyczne podejście, zainspirował wielu uczestników do refleksji nad własnym życiem i duchowym powołaniem. Jego przesłanie o potrzebie autentyczności, braterstwa i duchowego wsparcia trafiło do serc wielu mężczyzn, którzy z pewnością wyciągną z niego wiele cennych lekcji i inspiracji do dalszego rozwoju.

 

 

Podsumowanie Spotkania z Billem Moyerem w Rzeszowie – 9 kwietnia 2024

Główne tematy i przesłania:

 • Duchowe powołanie mężczyzn:
  • Bill Moyer rozpoczął od refleksji nad duchowym powołaniem mężczyzn, podkreślając znaczenie duchowego przywództwa i zaangażowania w życie wspólnoty.
 • Symbolika wychodzenia z Wieczernika:
  • Nawiązanie do potrzeby wychodzenia poza codzienne obowiązki i szerzenia wiary w rodzinie i społeczności.
 • Znaczenie modlitwy:
  • Modlitwa jako kluczowy element życia mężczyzn, dostępna dla wszystkich, nie tylko dla księży.
  • Przykłady osobistych doświadczeń Moyera związanych z modlitwą w codziennych sytuacjach.
 • Przeżywanie trudnych chwil:
  • Osobiste historie o stracie bliskich i presji społecznej, która każe mężczyznom być silnymi i nie okazywać słabości.
  • Konieczność szukania wsparcia w Bogu i innych mężczyznach.
 • Doświadczenie nawrócenia:
  • Historia nawrócenia Moyera, która zmieniła jego życie i skłoniła do głębszej refleksji nad wiarą.
  • Spotkanie z bezdomnym mężczyzną jako kluczowy moment na drodze do ponownego odkrycia wiary.
 • Duchowe przywództwo:
  • Przywilej duchowego przywództwa, który przynosi radość i spełnienie.
  • Waga otwierania się na pomoc i dzielenia się swoimi problemami z innymi mężczyznami.
 • Męskie grupy wsparcia:
  • Opis doświadczeń Moyera z tworzenia i prowadzenia męskich grup wsparcia.
  • Znaczenie regularnych spotkań i osobistego zaangażowania w grupie.
  • Historia grupy wsparcia w Teksasie jako inspiracja dla innych parafii.
 • Różnice w podejściu do duchowego przywództwa między mężczyznami a kobietami:
  • Kobiety potrafią otwarcie mówić o swoich uczuciach, co jest trudniejsze dla mężczyzn.
  • Mężczyźni muszą nauczyć się otwartości i gotowości do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Kluczowe przesłania:

 • Autentyczność i braterstwo:
  • Zachęta do bycia autentycznym i szczerym w relacjach z innymi mężczyznami.
  • Ważność wsparcia i wzajemnej pomocy w duchowym wzroście.
 • Refleksja nad tożsamością i powołaniem:
  • Zachęta do zastanowienia się nad swoją tożsamością i misją w życiu.
  • Każdy mężczyzna ma unikalne zadanie do spełnienia, które można odkryć poprzez bliską relację z Bogiem.
 • Inspiracja do działania:
  • Przesłanie Moyera zainspirowało uczestników do refleksji nad własnym życiem i duchowym powołaniem.
  • Ważność męskich grup wsparcia w przynoszeniu pozytywnych zmian w życiu mężczyzn.

Spotkanie w Rzeszowie ukazało znaczenie męskich grup wsparcia i duchowego przywództwa, inspirując uczestników do dalszego rozwoju duchowego i osobistego. Przesłanie Moyera o autentyczności, braterstwie i duchowym wsparciu znalazło odbicie w sercach wielu mężczyzn, którzy z pewnością wyciągną z niego wiele cennych lekcji.