BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

“Fabryka Dobra” – Jak współpracować z Bogiem w pełnieniu dobra?

Zapraszamy na kolejne nasze spotkanie.


“Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.” (Ef 2,10)

Temat: “Fabryka Dobra” – Jak współpracować z Bogiem w pełnieniu dobra?

20 kwietnia 2022 odbyło się spotkanie otwarte Mężczyzn Świętego Józefa w Krakowie. Naszym gościem był Jacek Ręka. Podzielił się z nami tematem: “Fabryka Dobra” – Jak współpracować z Bogiem w pełnieniu dobra?

Gość specjalny: Jacek Ręka

Jacek Ręka

Mąż, ojciec rodziny, przed laty lider wspólnoty „Nowe Życie” u Dominikanów, aktualnie przedsiębiorca, starszy Cechu Rzemiosł Zdunów.

Środa 20 kwietnia 2022

18:30 Msza Święta w kościele, po Mszy spotkanie zakończone dzieleniem w małych grupach,
Kraków – Podgórze, ul Zamoyskiego 2

 

W świecie, w którym zło otacza nas ze wszystkich stron można zgubić nadzieję. A jednak Bóg zaprasza nas do tworzenia dobra, które w nas i poprzez nas sam tworzy. Jak pozwolić Bogu działać w nas i przez nas dobre dzieła? Jak stworzyć swoiste Boże joint-venture? Posłuchajmy eksperta.
Zapraszamy!

Największa „Fabryka Dobra” to Jezus Chrystus który nieustannie daje nam siebie jak dawał łamiąc pięć chlebów i parę rybek między ponad pięć tysięcy słuchających – i jeszcze zostało 12 koszy ułomków.

Dzisiaj nadal czyni to samo jako Obecny w swoim Kościele jeżeli tylko gromadzimy się w wierze i nawiązujemy z Nim osobową relację JA – TY

Im bardziej urzeczywistniamy tę duchową wspólnotę z Jezusem – w wymiarze pionowej belki krzyża, tym bardziej rodzi się nasza wspólnota osób w wymiarze doczesnym – horyzontalnej belki krzyża i w ten sposób urzeczywistnia się Kościół.

Im wyrażniejszy – czytelniejszy znak Kościoła jako wspólnoty, im wspólnota bardziej zjednoczona z Chrystusem i między sobą, tym bardziej Kościół staje się – jak uczy Sobór Vat.II jakoby sakramentem, czyli skutecznym znakiem zbawienia.

Prawdziwości i skuteczności tej Bożej zasady łaski mogliśmy doświadczyć z wielką mocą w pierwszej połowie lat 80-tych we Wspólnocie Nowe Zycie powstałej w dominikańskim DA Beczka w Krakowie. Niemożliwy do wytłumaczenia wg zasad tego świata niezwykle szybki wzrost tej wspólnoty odnowy Kościoła, można wytłumaczyć wyłącznie powyższą zasadą powstawania
Kościoła – że” życie rodzi się tylko z życia”, że urzeczywistnianie Kościoła w znaku żyjącej w osobistym kontakcie z Bogiem widzialnej wspólnoty osób, rodzi nowe życie w tych, którzy dotąd żyli poza wspólnotą Kościoła.

Wspólnota w Beczce była realizacją proroczej wizji odnowy Kościoła Sługi Bożego Ks Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło Życie. Po prostu za łaską Bożą powstały wtedy warunki do zrealizowania tej wizji, w możliwie najpełniejszy sposób. Widoczne dla wszystkich duchowe owoce, potwierdziły, że jest to droga miła Bogu, zgodna z Jego wolą i zgodna z wolą Kościoła wyrażoną na Soborze Vatykańskim II.Dlatego dziś możemy w tym znaku widzieć kierunek i sposób odnowy Kościoła w świecie współczesnym, jak to się dziś nazywa – Polską Drogę Synodalną. Widząc Europę tracącą swoje duchowe chrześcijańskie korzenie, i widząc przerażające skutki odejścia od Boga obserwując agresję na Ukrainę, i poszukując adekwatnych, skutecznych metod ewangelizacyjnych, nie musimy wszystkiego wymyślać już od nowa. Możemy w znaku zrealizowanej wizji odnowy Kościoła Ks. F. Blachnickiego we Wspólnocie Nowe Życie, dostrzec naszą polską Drogę Synodalną, jako skuteczną metodę odnowy Kościoła
-Żywej Wspólnoty ochrzczonych z Chrystusem – naszym największym DobremTekst konferencji w PDF


Pytania do małych grup

Spotkanie w małych grupach po nauczaniu

1. Jak odkrywasz Bożą Wolę w Twoim życiu?
2. W jaki sposób pozwalasz Bogu używać Ciebie w pełnieniu dobrych dzieł?
3. Co powinieneś zmienić w sobie, by lepiej wypełnić Boże dzieła?

Dla osób online link do dzielenia na ZOOM-ie (dostępny po nauczaniu, około 20:45):
https://zoom.us/j/95631312544?pwd=V2hNbmFLK3VPdjNWbnNJd0U0UmFWZz09
Meeting ID: 956 3131 2544
Passcode: MSJ

 


 

Jeśli byłeś na spotkaniu – podziel się opinią.

 

Homilia – ks Mirosław Żak

 

 

Nauczanie: “Fabryka Dobra” – Jak współpracować z Bogiem w pełnieniu dobra? – Jacek Ręka

 

Homilia – ks. Mirosław Żak

Nauczanie: “Fabryka Dobra” – Jak współpracować z Bogiem w pełnieniu dobra? – Jacek Ręka

Całe spotkanie (Youtube)

Konferencja: “Fabryka Dobra” – Jak współpracować z Bogiem w pełnieniu dobra?

Jacek Ręka
Środa 20 kwietnia 2022