BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

Niezastąpiony. Podejmij swoją misję.

Zapraszamy na kolejne nasze spotkanie.

W sile wzrastać będą (Ps 84,8a)

Temat: Niezastąpiony. Podejmij swoją misję.

Środa 19 czerwca 2024 odbędzie się kolejne spotkanie otwarte Mężczyzn Świętego Józefa w Krakowie. Naszym gościem będzie Michał Piekara. Podzieli się z nami tematem: Niezastąpiony. Podejmij swoją misję.”
Bądźcie z nami w środę 19 czerwca 2024 w kościele w Podgórzu i na łączach internetowych przez stronę mezczyzni.net

Gość specjalny: Michał Piekara

Michał Piekara
Z wykształcenia psychoterapeuta, z pasji oddany ewangelizacji. Twórca i lider Nowego Pokolenia Ojców. Współzałożyciel Drogi Odważnych oraz Akademii Przywództwa. Głosi konferencje i rekolekcje oraz prowadzi warsztaty w Polsce i zagranicą. Autor książek poświęconych budowaniu relacji, między innymi: “Razem przez życie. Przewodnik dla małżeństw, które pragną zwyciężać”, “Jak być twórczym mężem?” i “Jak być twórczą żoną?”. Autor Programu uzdrowienia “Siloam. Droga do wewnętrznego uzdrowienia” oraz Listów od Boga. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata czwórki dzieci.

Środa 19 czerwca 2024

18:30 Msza Święta w kościele, po Mszy spotkanie zakończone dzieleniem w małych grupach,
Kraków – Podgórze, ul Zamoyskiego 2

Niezastąpiony. Podejmij swoją misję.” – Powszechnie wiadomo, że nie ma ludzi niezastąpionych. Czy jednak rzeczywiście? A może jest coś, w czym nikt nas nie może zastąpić?.
Nasz gość pomoże nam spojrzeć krytycznie na własną misję, którą Bóg skroił na naszą miarę. Jeśli faktycznie moja misja jest właśnie (i tylko) dla mnie, to może jednak jestem niezastąpiony? A jeśli jestem niezastąpiony to jakie będą konsekwencje niepodjęcia tej misji?
Odpowiedzi na te pytania pomoże nam odkryć Michał Piekara. Zapraszamy!

 

 


Homilia – ks. Mirosław Żak

Homilia ks. Mirosława Żaka wygłoszona 19 czerwca 2024 roku opierała się na fragmencie Ewangelii według św. Mateusza (6, 1-6, 16-18). Ks. Żak w swojej homilii skoncentrował się na autentyczności praktyk pobożnych, takich jak jałmużna, modlitwa i post, podkreślając, że powinny być one wykonywane ze względu na Boga, a nie dla uznania ze strony ludzi.

Główne tematy homilii

1. Autentyczność w uczynkach pobożnych:

 • Jałmużna:
  • Jezus przestrzega przed dawaniem jałmużny dla poklasku ludzkiego. Powinna być ona udzielana w tajemnicy, aby jedynie Bóg, który widzi w ukryciu, mógł to docenić.
  • Cytat: „Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa” (Mt 6, 3).
 • Modlitwa:
  • Modlitwa nie powinna być pokazywana na pokaz. Jezus zachęca do modlitwy w ukryciu, aby uniknąć pokusy modlenia się dla widzenia przez innych.
  • Cytat: „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy; oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać” (Mt 6, 5).
 • Post:
  • Post powinien być praktykowany w radości, a nie w smutku, aby nie zwracać na siebie uwagi ludzi. Ponownie, liczy się ukryte działanie, dostrzegane tylko przez Boga.
  • Cytat: „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy” (Mt 6, 16).

2. Intencje naszych działań:

 • Jezus kładzie nacisk na czystość intencji w naszych uczynkach. Wszelkie dobre uczynki powinny być wykonywane ze względu na Boga, a nie dla ludzkiego uznania.
 • Ks. Żak przypomina, że życie Pana Jezusa było całkowicie poświęcone pełnieniu woli Ojca. Jezus czynił wszystko ze względu na Boga, a nie dla swojej chwały.
 • Cytat: „Czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31).

Zakończenie

Ks. Mirosław Żak zakończył homilię modlitwą o postawę działania ze względu na Boga. Podkreślił, że wszystkie nasze uczynki, szczególnie te pobożne, powinny być wykonywane z myślą o chwale Bożej, a nie o korzyściach ludzkich. Homilia ta jest przypomnieniem o autentycznym życiu chrześcijańskim, gdzie nasze czyny są skierowane ku Bogu, a nie ku ludzkiej aprobacie.

Refleksje i wezwania

 • Refleksja nad własnymi intencjami: Zachęta do zbadania, czy nasze codzienne działania są motywowane pragnieniem oddania chwały Bogu, czy też szukaniem uznania od ludzi.
 • Dążenie do skromności i pokory: Wzywanie do skromności w praktykowaniu wiary i unikania ostentacyjnych działań.
 • Modlitwa o czystość serca: Prośba o łaskę autentycznego życia w wierze, gdzie każda nasza aktywność jest oddana Bogu, a nie ludzkiej opinii.

Homilia ks. Mirosława Żaka jest mocnym przypomnieniem o centralnym miejscu Boga w życiu chrześcijańskim i potrzebie przeżywania swojej wiary w autentyczności i pokorze.

 


Niezastąpiony: Podejmij swoją Misję – Wystąpienie Michała Piekary

Refleksje o wystąpieniu.
19 czerwca 2024 roku w Krakowie Michał Piekara wygłosił inspirujące wystąpienie na temat niezastąpioności i powołania każdego z nas do wypełniania swojej unikalnej misji w życiu. Jego przesłanie skierowane było głównie do mężczyzn, zachęcając ich do głębszego zaangażowania się w życie duchowe i społeczne.

Wprowadzenie

Michał Piekara rozpoczął swoje wystąpienie od serdecznego powitania uczestników. Przypomniał o znaczeniu ufności w słowo Pana, nawiązując do pięknej, potężnej pieśni śpiewanej tego dnia.  „Pokładamy ufność w słowie pana” – te słowa miały być mottem całego spotkania. Michał podkreślił, że regularne spotkania są kluczowe dla duchowego wzrostu i formacji.

Niezastąpioność w Bożej Logice

W kontekście tematu spotkania, Michał Piekara poruszył kwestię niezastąpioności. W świecie często słyszymy, że nie ma ludzi niezastąpionych. W Bożej logice jednak jest zupełnie inaczej. Każdy człowiek ma swoje unikalne zadanie i misję do wypełnienia.

„Dla Boga nie ma ludzi niezastąpionych” – podkreślił Michał. Każdy z nas, bez względu na wiek, status czy stan życia, ma swoją indywidualną misję oraz wspólne powołanie jako część ludu Bożego.

Powołanie Ludzi Świeckich

Odwołując się do Katechizmu Kościoła Katolickiego, Michał Piekara przypomniał, że podstawowym powołaniem ludzi świeckich jest szukanie i dzielenie się Królestwem Bożym. Misja ta jest kontynuacją misji Jezusa, obejmując udział w jego misjach: królewskiej, kapłańskiej i prorockiej.

Misja Kapłańska

Omówienie misji kapłańskiej rozpoczęło się od refleksji nad rolą kapłana w Starym i Nowym Testamencie. Michał przypomniał, że Jezus jest zarówno najwyższym kapłanem, jak i doskonałą ofiarą. Uczestnictwo ludzi świeckich w misji kapłańskiej polega na składaniu ofiary z własnego życia poprzez codzienne zadania, modlitwę i cierpienie.

Św. Paweł w liście do Tesaloniczan mówi o nieustannej modlitwie, która może wyrażać się w codziennych czynnościach. Michał zachęcał, aby każdą codzienną czynność, nawet najbardziej prozaiczną, ofiarować Bogu.

Eucharystia jako Centrum Życia

Eucharystia, będąca wielką tajemnicą, powinna być centrum naszego życia. Michał podkreślił, że Eucharystia oznacza dziękczynienie i wezwał do wdzięczności w codziennym życiu.

„Czy jesteś mężczyzną wdzięczności?” – pytał retorycznie, zachęcając do refleksji nad tym, jak często dziękujemy Bogu i ludziom za wszystko, co nas spotyka. Eucharystia powinna być obecna w naszym codziennym życiu, a życie powinno stać się Eucharystią.

Misja Królewska

Drugą omawianą misją była misja królewska. Michał odwołał się do Księgi Nehemiasza, którą polecił jako przykład przywództwa, szczególnie dla ojców rodzin i liderów. Księga Nehemiasza zawiera wiele wskazówek o prawdziwym przywództwie i zarządzaniu.

Podsumowanie

Michał Piekara zakończył swoje wystąpienie, zachęcając do głębokiego przeżywania Eucharystii i podejmowania swojej misji z ufnością i wdzięcznością. Jego przesłanie było jasne: każdy z nas jest niezastąpiony w Bożym planie i ma unikalne zadanie do wypełnienia. Eucharystia i codzienne życie w duchu wdzięczności są kluczowe dla realizacji naszej misji.

Wystąpienie Michała Piekary było pełne inspiracji i konkretnych wskazówek, jak żyć w pełni swoją wiarą i powołaniem. Zachęcał do refleksji, modlitwy i aktywnego uczestnictwa w życiu duchowym, podkreślając, że każdy z nas ma ważną rolę do odegrania w Bożym planie.

Kluczowe Cytaty

 • „Pokładamy ufność w słowie pana.”
 • „Dla Boga nie ma ludzi niezastąpionych.”
 • „Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 898: szukanie i dzielenie się Królestwem Bożym.”
 • „Uczestnictwo w kapłańskiej misji Jezusa poprzez ofiarowanie codziennych czynności Bogu.”
 • „Eucharystia to tajemnica, ale jesteśmy zaproszeni do jej zgłębiania.”

Pytania do Refleksji

 1. Jakie konkretne kroki można podjąć, aby codzienne życie stało się ofiarą dla Boga?
 2. W jaki sposób można głębiej zrozumieć i przeżywać Eucharystię?
 3. Jakie elementy przywództwa z Księgi Nehemiasza można zastosować w codziennym życiu?

Wystąpienie Michała Piekary to ważne przypomnienie o naszej unikalnej roli w Bożym planie i zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w życiu duchowym. Jego słowa zachęcają do refleksji nad własnym powołaniem i wiernością w realizacji Bożych zamierzeń.


Pytania do małych grup

Spotkanie w małych grupach po nauczaniu

1. W jakich obszarach (jeśli w ogóle) czujesz się NIEZASTĄPIONY? Jak się z tym czujesz?
2. Jakie masz doświadczenia z odkrywania własnej misji? Własnego powołania? Własnej drogi?
3. Co powinieneś zmienić w sobie, by w pełny sposób zrealizować własną misję? Do czego czujesz się dziś wezwany?

Dla osób online link do dzielenia na ZOOM-ie (dostępny po nauczaniu, około 21:00):
https://zoom.us/j/95631312544?pwd=V2hNbmFLK3VPdjNWbnNJd0U0UmFWZz09
Meeting ID: 956 3131 2544
Passcode: MSJ

 


 

Zapraszamy!

Ulotka – zaproszenie awers.
Ulotka – zaproszenie rewers.


Jeśli byłeś na spotkaniu – podziel się opinią.


 

Homilia – ks. Mirosław Żak


 

„Niezastąpiony – podejmij misję!” – Nauczanie – Michał PiekaraKonferencja: “Homilia”

ks. Mirosław Żak
Środa 19 czerwca 2024

Konferencja: “Mężczyzna uDUCHowiony” – nauczanie

Michał Piekara
Środa 19 czerwca 2024


Konferencja: “Niezastąpiony. Podejmij swoją misję.” – zapis transmisji

Michał Piekara
Środa 19 czerwca 2024