BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

utworzone przez | cze 30, 2021 | Inne wydarzenia | 0 komentarzy

Rewitalizacja miasta – VI Kongres Nowej Ewangelizacji


W dniach 9-11 września 2021 r. w Łodzi odbędzie się VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem “Miasto – rewitalizacja”. Do udziału w nim zaproszeni są wszyscy, którzy chcą odkrywać Jezusa w mieście. Organizatorem kongresu jest Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji i Archidiecezja Łódzka.

VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem: „Miasto – rewitalizacja” jest próbą głębszego odczytania i zastosowania wskazań pp. Franciszka z dokumentu programowego Evangelii gaudium p. 72 i nn. o ewangelizacji prowadzonej na terenach miejskich.

Na program Kongresu składają się rekolekcje dla ewangelizatorów prowadzone przez Wspólnoty Jerozolimskie, konferencje i warsztaty, a także ewangelizacja miasta.


Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach o tematyce:

  • Różnice pokoleniowe
  • Skazani
  • Bezdomni
  • Małżeństwa niesakramentalne
  • Homoseksualizm
  • Rozczarowani Kościołem
  • Kultura młodych
  • Przemoc wobec kobiet i dzieci
  • Ewangelizacja w sieci

Ewangelizacja miasta znajdzie swój punkt szczególny w sobotnim, otwartym dla wszystkich wydarzeniu stadionowym podczas, którego uczestnicy będą mogli przeżyć spotkanie z wyjątkową oprawą muzyczną aranżacji Marcina Pospieszalskiego „Dekalog”. Rok 2021 to bowiem XXX rocznica pielgrzymki do Polski świętego Jana Pawła II, w której mówił o przykazaniach Dekalogu. Wydarzenie będzie próbą odpowiedzi na pytanie Jak przesłanie Dekalogu przedstawić w formie ewangelizacyjnej?

Kongres jest wpisany także w Rok Jubileuszowy Archidiecezji Łódzkiej, który rozpoczął się 10 XII 2020 r, a obchodzony jest w 100 lecie jej powstania (12 XII 1920 – 12 XII 2020). Łódź uzyskała przywilej lokacyjny w XV wieku. Jednak naprawdę zbudowana została dopiero na początku w. XIX, kiedy miasto zostało wpisane na listę osad fabrycznych przeznaczonych dla tzw. fabrykantów (sukienników, tkaczy, prządków). Stała się wówczas z zagubionego w lasach niewielkiego miasteczka „ziemią obiecaną” dla wielu tysięcy rzemieślników i biedaków różnych kultur. Łódź zaczęła rosnąć w gwałtownym tempie. Od początku XIX wieku do początku XX wieku ludność Łodzi wzrosła 1000 razy (z 600 do 600 000 mieszkańców). Było to także duże wyzwanie duszpasterskie dla wielokulturowego Kościoła. Dziś Łódź jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności. Archidiecezja Łódzka zaś aktualnie liczy 219 parafii, przy 67 w chwili jej powołania.

Abp Grzegorz Ryś mówi o tym wydarzeniu w ten sposób:
“W Łodzi od 9 do 11 września odbędzie się 6-ty Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Jest on poświęcony ewangelizacji miasta i towarzyszy mu hasło: „Miasto – rewitalizacja”. Poprzedzony zostanie siedmioma dniami intensywnej modlitwy tzw. „Jerychem”. Będzie to 7 dni i 7 nocy adoracji eucharystycznej w kilku miejscach. Młodzi wymyślili także Jerycho rowerowe wokół Łodzi. Pewnie się z nimi również wybiorę. Objedziemy to miasto modląc się za nie. Inni (jeszcze młodsi) planują Łódź obiec wokół i w trakcie modlić się za nią. Swoje własne Jerycho chcą organizować także siostry zakonne. Z tej „masowej” modlitwy będzie wyrastał kongres. Ewangelizacja nie może być jakimś tanim chwytem. Musi być to doświadczenie wiary, które wyrasta z Ewangelii.

Kongres trwać będzie 3 dni. Pierwszy będzie ofertą głównie dla księży. O pastoralnym nawróceniu parafii będzie mówić abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa. W ubiegłym roku Kongregacja wydała ważny dokument nt. nawrócenia pastoralnego w parafiach i na jego podstawie zaprezentuje on wizję życia kapłańskiego. Następnie będą dwa dni rekolekcji, warsztatów i wykładów poświęconych temu, co to znaczy ewangelizować miasto. Punktem wyjścia będzie adhortacja „Evangelii gaudium”, w której Franciszek pisze (poczynając od pkt. 72), że miasto ewangelizuje się w ten sposób, że nie przynosi się Jezusa z zewnątrz, ale odkrywa Jezusa, który tu jest. Papież pokazuje dwa równie uprzywilejowane, co „zakryte” obszary obecności Pana, są to peryferie i kultura. Ważne jest by Go tam odkryć. Dodaje, że współczesne miasta stanowią uprzywilejowane miejsce dla nowej ewangelizacji.

11 września po południu w ramach Kongresu odbędzie duże wydarzenie ewangelizacyjne na Stadionie „Orła”. Jego momentem spinającym będzie muzyczny projekt ”Dekalog” skomponowany w 2017 r. przez Marcina Pospieszalskiego i artystów z całego świata.”

(Źródło: gosc.pl)

 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY