BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

utworzone przez | gru 20, 2011 | Ojcostwo, Spotkania, Spotkania z innymi grupami | 0 komentarzy

Konferencja Ojcostwo dzisiaj – 16.12.2011

Fundacja Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net
zorganizowała Konferencję
OJCOSTWO DZISIAJ – Strategia dla organizacji wspierających rodzinę

Piątek, 16 grudnia 2011 r., godz. 10.00–15.00

Konferencja adresowana była do organizacji i instytucji wspierających rodzinę, działających na terenie województw Małopolskiego i Podkarpackiego. Inicjuje ona tworzenie sieci współpracy akcentującej rolę zaangażowanego ojca w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

W programie znalazły się następujące bloki tematyczne:
• wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną,
• prezentacje aktualnego stanu inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce,
• dzielenie się dobrymi praktykami w Polsce i na świecie,
• zaprezentowania najnowszych badań.

Konferencja jest częścią projektu „NaviTata – nawigacja do ojcostwa”, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom za aktywne włączenie się w kreowanie nowoczesnej strategii wspierania rodziny!

 

Część 1A

 

 

Część 1B

 

 

Część 1C

 

 

Część 1D

 

 

Część 2A

 

 

Część 2B

 

 

Część 2C

 

tatonet on livestream.com. Broadcast Live Free