BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

Walne Zebranie Stowarzyszenia 2022

3 września 2022 roku, w Wadowicach, w ramach weekendu profetycznego odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mężczyzn Św. Józefa. Tak jak wcześniejsze zgromadzenia, to również odbędzie się w systemie hybrydowym (link podeślę bliżej wydarzenia).

Jak co roku, osoby, które osobiście nie mogą uczestniczyć w spotkaniu proszone są o przekazanie swojego pełnomocnictwa innemu bratu. Upoważnienie w formie pisemnej proszę wysłać na adres Stowarzyszenia: Mężczyźni Świętego Józefa, ul Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków. W celu ułatwienia sprawdzania frekwencji informacje o upoważnieniu proszę przesłać również mailowo do sekretarza MŚJ. Proszę też o mailowe potwierdzanie, kto będzie uczestniczyć zdalnie, a kto stacjonarnie.

Jak co roku, każdy, kto chciałby zadać pytanie dotycząca funkcjonowania stowarzyszenia, może to uczyć poprzez wcześniejsze przesłanie pytania drogą mailową na adres sekretarz@mezczyzni.net. Zadawanie pytań nie zgłoszonych wcześniej może być ograniczone z powodów czasowych.

W załączniku posyłam sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne (w postaci listu do arcybiskupa).

Poniżej orientacyjny plan spotkania.

Cz. I SPRAWY FORMALNO-TECHNICZNE
17:45 zbieranie się uczestników
18:00 I termin – sprawdzanie kworum
18:05 modlitwa na rozpoczęcie zebrania
18:20 II termin
18:25 wybory Sekretarza Zebrania
18:30 przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad oraz omówienie kwestii technicznych – wybór komisji skrutacyjnej – przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem planu obrad

Cz. II PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE 2020 ROKU
18:35 Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2021 rok
18:45 Opinia komisji rewizyjnej
18:50 Przedstawienie sprawozdania merytorycznego
19:00 Relacja Zarządu z działań omawianych i podjętych w 2021 roku (sprawozdanie nt. składek, członkowskich, sytuacja osobowa w MŚJ, kilka słów o nowej WWW, sytuacja nowych grup,
Program 72 godziny, DUPLO jako program formacyjny, wyniki Zjazdu Profetycznego, sytuacja fundraisingu, strategia koordynacji regionalnej, posługa charyzmatyczna)
19:20 Omówienie sytuacji bieżącej i planów (weekend liderów MŚJ, Oblężenie Jasnej Góry, wizja na przyszłość)
19.35 głosowanie nad wnioskiem Tomasza Fabiańczyka o usunięcie z Zarządu

Cz. III DYSKUSJA I GŁOSOWANIA
19:45 Pytania na temat sprawozdania finansowego
20:05 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego
20:15 wystąpienie gościa
20:55 modlitwa na zakończenie

Pozostań z Bogiem

Łukasz Hajduk – sekretarz Stowarzyszenia
Andrzej Lewek – prezes Stowarzyszenia