BOŻY MĘŻCZYZNA W XXI WIEKU

FSO – Finanse Stabilność Odpowiedzialność

Proponujemy Wam udział w warsztacie wakacyjnym FSO – Finanse Stabilność Odpowiedzialność

Warsztat zaprojektowany jest tak, by każdy z Was mógł w nim wziąć udział. Oparty jest na materiałach warsztatowych Conmpass Catholics które udostępniane będą sukcesywnie uczestnikom warsztatu.

Materiałem do spotkania będzie książka Compass Catholic przeprowadzająca uczestnika poprzez 8 zasadniczych tematów. Materiały pochodzą od Daytona Howarda – założyciela organizacji Compass. Za zgodą i we współpracy z Daytonem materiały zostały przeglądnięte i uzupełnione przez zespół Compass Catholic (pod kierunkiem Johna Beana) tak, by opierać się na katolickich źródłach i odnośić się do życia sakramentalnego. W pracy tłumaczeniowo – dostosowawczej materiał został przeglądnięty i dostosowany do polskiej sytuacji.

Plan tygodni wygląda następująco:

Tydzień pierwszy: 4-10 lipca WPROWADZENIE
Tydzień drugi: 11-17 lipca Część Boża – część nasza
Tydzień trzeci: 18-24 lipca Dług
Tydzień czwarty: 25-31 lipca Uczciwość i Rada
Tydzień piąty: 1-7 sierpnia Hojność
Tydzień szósty: 8-14 sierpnia Praca
Tydzień siódmy:15-21 sierpnia Oszczędzanie i inwestowanie
Tydzień ósmy: 22-28 sierpnia Kryzys i perspektywa
Tydzień dziewiąty: 29 sierpnia – 4 września Wieczność
Przez wszystkie wakacyjne środy zapraszamy w Krakowie na spotkanie podsumowująco – wprowadzające z Eucharystią i adoracją. Osoby spoza Krakowa zachęcamyn do Eucharystii i Adoracji we własnej parafii.

Wyjątki w rytmie spotkań środowych:

27 lipca – spotkania nie będzie
20 lipca planujemy spotkanie otwarte z gościem

Materiał pierwszego tygodnia zakłada odsłuchanie konferencji „WOLNOŚĆ FINANSOWA”.
Dysponujemy nagraniami 2 wersji konferencji: z Łodzi i Krakowa.

Łódź
Kraków
Można wybrać sobie dowolną z tych konferencji. Można te 5 tematów rozłożyć sobie na 5 kolejnych tygodni pracy.

Praca indywidualna
Materiał rozpisany będzie na 8 wakacyjnych tygodni tak, by pomóc nam pracować systematycznie w czasie naszego codziennego czasu modlitwy przed Panem. Praca w parach Doświadczenia i przemyślenia z czasu pracy indywidualnej będziemy przepracowywać w bardzo małych grupach – parach lub trójkach. Prosimy, by każdy uczestnik znalazł sobie parę – osobę z którą będzie mógł zbudować szczerą relację zaufania i współodpowiedzialności. Para powinna być w stanie spotykać się w rytmie przynajmniej raz w tygodniu. Może to być również – w miarę możliwości częściej. Można próbować wykorzystywać okoliczności, w których będziemy funkcjonować w tym czasie – można np wykorzystywać środowisko pracy, przerwy na lunch…

Spotkania cotygodniowe
Co tydzień będziemy spotykać się na podsumowaniu poprzedniego tygodnia i wprowadzeniu w kolejny. Spotkanie będzie rozpoczynać się Eucharystią, kończyć adoracją. Dodatkowo będziemy dzielić się postępami prac i wprowadzać tematykę kolejnego tygodnia. Osoby z Krakowa zapraszamy na te spotkania w każdą środę. Uczestników z pozostałych miast i wiosek zachęcamy do dodatkowej Eucharystii i Adoracji w swojej parafii w ciągu tygodnia.

A co z urlopem?
Zdarzy się, że wyjedziemy na urlop. Zachęcamy do kontynuowania pracy indywidualnej i spotkań w parach z wykorzystaniem dostępnych środków łączności (telefon, internet, skype, sms). Zachęcamy do Eucharystii i adoracji w miejscu wakacyjnego wypoczynku.

Skąd materiały?
Materiałem do pracy będzie materiał warsztatowy Conmpass Catholics który udostępniana będzie sukcesywnie uczestnikom warsztatu. .

Więcej informacji i zapisy…

Wspominając poprzednie cykle:

chcieliśmy zaprosić Was do wspólnego przeżycia warsztatów „FSO – Finanse Stabilność Odpowiedzialność”.
Warsztat odbędzie się w czasie wakacji (lipiec – sierpień) 2016.

„FSO – Finanse Stabilność Odpowiedzialność” to głównie czas pracy indywidualnej i w bardzo małych grupach (2 a w szczególnych przypadkach 3 osoby).
W małe grupy dobieramy się samodzielnie biorąc pod uwagę:
– Bliskość zamieszkania/pracy – by łatwiej było się spotkać
– Zbliżona sytuacja społeczna (wiek, stan cywilny) – by łatwiej było się spotkać w dzieleniu (np. ta sama sieć komórkowa, skypofon mogą nas wspomóc)
– Dobry kontakt – łatwość współpracy i otwartość w dzieleniu

Oparty jest na materiałach warsztatowych Conmpass Catholics które udostępniane będą sukcesywnie uczestnikom warsztatu. Przez cały czas wakacji pracujemy sukcesywnie na materiałach warsztatowych Conmpass Catholics które udostępniane będą sukcesywnie uczestnikom warsztatu tak, by nadążać za planem tygodniowej pracy w bardzo małych grupach.

Spotkania bardzo małych grup

Spotkania bardzo małych grup (par lub trójek) będą się odbywały w rytmie wyznaczonym indywidualnie przez każdą grupę. Minimalnie: jedno spotkanie w tygodniu, optymalnie 3-5 spotkań w tygodniu.
Na spotkaniu par lub trójek dzielimy się postępami studium oraz korzystamy z pytań z przygotowanych materiałów. Dodatkowo zapraszamy do wspólnej Eucharystii i adoracji, by tematy, które przepracowujemy stały się w nas rzeczywiste. Co środę będziemy spotykać się w Kamieniołomie na krótkim wprowadzeniu w kolejny tydzień, na Eucharystii i adoracji. W czasie wyjazdu urlopowego zalecana kontynuacja pracy i kontakt telefoniczny, oraz udział w Adoracji i Eucharystii.

Równolegle będą się odbywać spotkania w każdą środę.

Spotkania będą miały następujący schemat:

18:30 Msza Święta
19:10 zejście/sprawy techniczne
19:20 Modlitwa (psalm + wezwania)
19:30 Słowo – nauczanie/św
iadectwo (najczęściej nauczanie, w pozostałe świadectwo)
19:55 Dzielenie – grupki spontaniczne z uczestników spotkania – 1 krótkie pytanie
20:15 Adoracja
21:00 Błogosławieństwo i zakończenie.

Zalecany jest udział osobisty, byśmy wzrastali razem. Jednak z uwagi na wakacje oraz osoby z innych części Polski możliwy jest udział „zamiejscowy” poprzez spotkanie we własnej „bardzo małej grupie” na Eucharystii i adoracji połączonej ze wspólnym przerobieniem konspektów ze spotkania.

Prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa poprzez formularz.